Mae rhai pobl yn hoffi siarad gyda phobl eraill sydd ag endometriosis hefyd. Mae siarad gyda phobl eraill sydd â’r un salwch yn gallu dy helpu di i deimlo’n llai unig.

Gallet ti fynd i grwpiau cymorth i siarad neu gwrdd â phobl sydd ag endometriosis hefyd. 

Grwpiau cymorth

Grwpiau o bobl sy’n helpu ei gilydd ydy grwpiau cymorth

Weithiau mae gan y grwpiau cymorth weithgareddau i bawb wneud gyda’i gilydd. Fel mynd am dro neu fynd i’r caffi.

Galli di ddarllen mwy am grwpiau cymorth yn agos i ble rwyt ti’n byw yma.

Yng Nghymru, mae yna sefydliad o’r enw Triniaeth Deg i Fenywod Cymru, neu FTWW ydy’r enw byr.

Sefydliad

Grŵp o bobl sy’n gweithio gyda’i gilydd

Cafodd FTWW ei greu ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru ac sydd angen cyngor neu help i ddelio gyda’u gwasanaeth iechyd lleol.

I ddysgu mwy cer i Triniaeth Deg i Fenywod Cymru