1. Pryderon am fy ngofal

    Weithiau, mae cleifion yn teimlo nad yw’r gofal iechyd maen nhw’n ei dderbyn ar gyfer symptomau endometriosis – neu broblemau eraill – yn foddhaol.

  2. Endometriosis ac addysg

    Dylen ni i gyd allu cael mynediad at addysg, boed yn yr ysgol, y coleg, neu’r brifysgol, ond mae tystiolaeth yn awgrymu nad yw hyn bob amser yn hawdd i’r rhai sy’n byw â’r hyn a allai fod yn symptomau endometriosis.