Mae endometriosis yn effeithio ar un ymhob deg menyw yng Nghymru

Crëwyd Endometriosis Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r clefyd a’i effaith ar fywydau’r rhai y mae’n effeithio arnynt.

Gwybodaeth am y prosiect

Endometriosis Cymru tudalennau hawdd eu darllen

Rydym wedi creu fersiynau hawdd eu darllen o'r wybodaeth bwysicaf o'r wefan hon.

Gallwch ddarllen ein cynnwys hawdd ei ddarllen yma