Mae endometriosis yn effeithio un yn deg menywod mewn Cymru

Crëwyd Endometriosis Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r clefyd a’i effaith ar fywydau’r rhai y mae’n effeithio arnynt. Mae’r wefan yma ar gyfer unrhyw un sy’n tybio bod ganddyn nhw endometriosis, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am sut i adnabod y symptomau a’r llwybr diagnosis yng Nghymru. Ar gyfer pobl sydd â diagnosis endometriosis wedi’i gadarnhau, mae gwybodaeth ar ddulliau rheoli parhaus y clefyd, ynghyd â chanllawiau a dolenni at y gefnogaeth sydd ar gael.