1. Gwybodaeth i fyfyrwyr

    Dylen ni i gyd allu cael mynediad at addysg, boed yn yr ysgol, y coleg, neu’r brifysgol, ond mae tystiolaeth yn awgrymu nad yw hyn bob amser yn hawdd i’r rhai sy’n byw â’r hyn a allai fod yn symptomau endometriosis.  

  2. Gwybodaeth i addysgwyr

    Gall dros hanner y boblogaeth ddisgwyl cael y mislif yn ystod eu bywydau. Bydd llawer o’r rheini’n dioddef poen mislif difrifol a all gael effaith sylweddol ar eu bywyd.