Gwybodaeth am Endometriosis Cymru

Mae’r wefan yma ar eich cyfer chi os ydych chi wedi cael diagnosis o endometriosis neu os oes gennych chi symptomau rydych chi’n tybio efallai mai endometriosis ydyn nhw. Mae hefyd yn ddefnyddiol i rieni a gofalwyr pobl sy’n profi’r symptomau yma, a chyflogwyr ac addysgwyr hefyd.

Mae’r wefan yn brosiect cydweithredol rhwng Llywodraeth Cymru a GIG Cymru, gyda Phrifysgol Caerdydd a Thriniaeth Deg i Fenywod Cymru. Cafodd ei chomisiynu i gefnogi’r llywodraeth i leihau’r oedi mae cleifion ag endometriosis yn ei brofi cyn cael diagnosis yng Nghymru, i wella’r canlyniadau i gleifion ac i annog sgwrs agored am endometriosis.

Mae’r wefan yn gobeithio cyflawni’r nodau yma drwy: 

Mae cynnwys y wefan yn seiliedig ar ymchwil a damcaniaethau iechyd a ddatblygwyd yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae wedi’i chreu a’i chymeradwyo gan GIG Cymru, Llywodraeth Cymru, arbenigwyr ym maes seicoleg, ffisiotherapi ac arbenigeddau eraill.  

Cynhyrchwyd y wefan gan Proper Design, asiantaeth dylunio graffeg a’r we yng Nghymru