Salwch sydd gan lawer o bobl yw endometriosis. 

Fel arfer mae’n brifo ar waelod y bol ond mae’n gallu brifo mewn llefydd eraill hefyd. 

Dydy endometriosis ddim yn brifo o hyd.  Mae’r brifo’n gallu mynd a dod. 

Dyma restr o rai symptomau endometriosis.

  • Poen ar waelod dy fol neu waelod dy gefn. Weithiau mae’r poen yn waeth pan rwyt ti’n cael mislif

  • Poen pan wyt ti’n cael rhyw neu boen ar ôl i ti gael rhyw

  • Poen pan wyt ti’n pi-pi neu’n pŵ

  • Ddim yn gallu pŵ neu’n cael pŵ dyfrllyd

  • Teimlo’n sâl

  • Gwaed yn dy bi-pi pan wyt ti’n cael mislif

  • Coesau poenus

  • Methu mynd yn feichiog

  • Teimlo wedi blino’n aml

Mae endometriosis yn gallu gwneud i ti deimlo’n drist neu boeni oherwydd dy symptomau gwael. 

Os oes gennych symptomau gwael dylech ddweud wrth eich meddyg.

Mae yna dudalen hawdd ei darllen am y profion y gallai eich meddyg eu gwneud i ddarganfod a oes gennych endometriosis.