Mae endometriosis yn gallu achosi poen a symptomau eraill drwy gydol eich cylchred, ond gallai ddechrau fel poen cyn neu yn ystod y mislif yn bennaf.