Er nad ydyn ni’n gwybod beth sy’n achosi endometriosis eto, mae ymchwil wedi dangos eich bod chi’n fwy tebygol o fod â’r clefyd os yw e gan eich mam neu’ch chwaer enetig.

Siart cylch yn dangos bod gan 72.8% o gleifion endometriosis aelod o’r teulu sydd ag endometriosis
Roedd gan 72.8% o’r cleifion endometriosis a ymatebodd i’n harolwg o leiaf un aelod o’r teulu oedd ag endometriosis.

Pan ofynnon ni i gleifion endometriosis “Oes gennych aelod o’r teulu sydd ag endometriosis?” Dywedodd 72.8% o’r ymatebwyr “oes”. Dywedodd 15.4% fod gan eu mam neu eu chwaer endometriosis, a dywedodd 57.4% arall fod gan aelod arall o’u teulu endometriosis.