Fydd endometriosis ddim yn diflannu ar ei ben ei hunan, ond gallai eich symptomau newid dros amser. Bydd newidiadau mewn lefelau hormonau hefyd yn effeithio ar eich symptomau, felly mae rhai pobl yn gweld bod eu symptomau’n lleihau os ydyn nhw’n cymryd y bilsen yn barhaus, neu’n mynd trwy’r menopos.

Darllen mwy am drin a rheoli endometriosis.