Hyd yn oed os nad ydych chi’n profi symptomau ar ddiwrnod penodol, mae’n ddefnyddiol nodi hyn.  Gorau oll po fwyaf o wybodaeth y gallwch chi ei darparu i’ch meddyg. Bydd hyn yn helpu eich meddyg i adnabod patrymau yn eich symptomau.