Bydd teclyn Adrodd am Symptomau Endometriosis Cymru yn eich helpu i dracio gwybodaeth bwysig am eich symptomau i’w trafod gyda’ch meddyg. Ni all y teclyn adrodd am symptomau roi diagnosis i chi wrth ei hunan. Dim ond meddyg all wneud diagnosis.