Triniaeth Deg i Ferched Cymru

Sefydliad sy’n cael ei arwain gan gleifion yw Triniaeth Deg i Ferched Cymru [FTWW], sy’n cynnig cyngor ymarferol, cymorth a chefnogaeth ar gyfer pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd yng Nghymru