Un o bob deg

Mae 1 ymhob 10 menyw yng Nghymru yn byw gydag endometriosis. Crëwyd Endometriosis Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r clefyd a’i effaith ar fywydau’r rhai y mae’n effeithio arnynt.