Pryd? Gan Elizabeth Querstret

Mae endometriosis yn effeithio ar oddeutu un ymhob deg menyw. Yng Nghymru yn unig, gallai hynny olygu bod cymaint a 160,000 o bobl yn byw gyda’r afiechyd anweledig yma.