Endometriosis Task & Finish Group 2018 report

The report makes a number of recommendations to improve endometriosis services and provide better outcomes for women. This includes raising awareness among health professionals and promoting education around menstrual well-being.

Endometriosis Task & Finish Group 2018 report

Endometriosis Task & Finish Group 2018 report: Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion i wella gwasanaethau endometriosis a darparu canlyniadau gwell i fenywod. Mae hyn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol a hyrwyddo addysg am lesiant mislif.