Endometriosis Task & Finish Group 2018 report

Endometriosis Task & Finish Group 2018 report: Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion i wella gwasanaethau endometriosis a darparu canlyniadau gwell i fenywod. Mae hyn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol a hyrwyddo addysg am lesiant mislif.