Acas

Acas gives employees and employers free, impartial advice on workplace rights, rules and best practice. We also offer training and help to resolve disputes

Acas

Mae Acas yn rhoi cyngor diduedd am ddim i weithwyr a chyflogwyr, ar hawliau, rheolau ac arfer da yn y gweithle, ac maen nhw’n cynnig hyfforddiant a chymorth i ddatrys anghydfodau.