Grwpiau Cymorth Endometriosis UK

Mae Endometriosis UK yn cynnal grwpiau cymorth ar-lein ac mewn lleoliadau ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.