Endometriosis UK

Mae Endometriosis UK yn darparu gwasanaethau cymorth, gwybodaeth a chymuned ar gyfer pobl y mae endometriosis yn effeithio arnynt.