Archif awdur

Stori Karen

March 13, 2024

Mae Karen yn fyfyriwr meddygaeth ac yn ei blwyddyn olaf o astudio cyn iddi raddio. Mae gan Karen endometriosis ac mae wedi profi symptomau ac amgylchiadau heriol drwy gydol ei haddysg, yn yr ysgol a’r brifysgol.

Stori Amy

Mae Amy’n 39 oed, yn byw gyda’i chi pyg hyfryd Blaise ac yn gweithio yn Admiral –  sy’n gyflogwr endometriosis-gyfeillgar.

Stori Dee

Mae Dee wedi cael diagnosis o endometriosis ac adenomyosis, ac ar ôl cael ffisiotherapi pelfig gwelodd effaith sylweddol a chadarnhaol, gan ei galluogi i reoli ei symptomau.

Beth? Gan Eliza Wolfson

May 4, 2021

Gydag endometriosis, mae celloedd yn ymddangos mewn llefydd na ddylen nhw fod, ac mae’n gyffredin i bobl gael camddiagnosis.

Ble? Gan Tamsin Walker

April 21, 2021

Er ei bod hi’n wir bod llawer o fenywod sydd ag endometriosis yn dioddef mislifau poenus, mae’n gamsyniad cyffredin mai dyna’r oll yw endometriosis.

Un o bob deg

January 13, 2021

Mae 1 ymhob 10 menyw yng Nghymru yn byw gydag endometriosis.

Anweledigrwydd

October 23, 2020

Allwch chi ddim dweud bod gan rywun endometriosis drwy edrych arnyn nhw. Sut mae byw gyda chlefyd anweledig yn teimlo?

Pryd? Gan Elizabeth Querstret

October 5, 2020

Mae endometriosis yn effeithio ar oddeutu un ymhob deg menyw. Yng Nghymru yn unig, gallai hynny olygu bod cymaint a 160,000 o bobl yn byw gyda’r afiechyd anweledig yma.

Jaimee Rae – Allan yn yr agored

September 17, 2020

Mae’r EndoWaliau yno i roi gwybod i’r rhai sy’n dioddef ag endometriosis nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.